Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Chmielnik - sprawdź miejscowy plan gminy Chmielnik

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Chmielnik? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Chmielnik.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Chmielnik.

MPZP Chmielnik
Mapa MPZP gminy Chmielnik

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Chmielniku.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Chmielnik

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Chmielnik i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Chmielnik prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Chmielnika. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Chmielnik.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Chmielnik i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Chmielnik obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Chmielnik z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Chmielnika

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Chmielnika

0

10 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Chmielnik, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Chmielnik, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

5291 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Chmielnika.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Chmielnik z podziałem na lata

Rejestr MPZP Chmielnik

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Chmielnik. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2012 terenów położonych w Chmielniku i Zabratówce – część IIXXVIII/166/201727-6-2017
Uchwała nr XLIII/286/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2012 terenów położonych w Chmielniku i Zabratówce – część I.XLIII/286/20147-11-2014
Uchwała nr XLI/272/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 cmentarza oraz terenów sąsiednich położonych w Zabratówce.XLI/272/201419-8-2014
Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011r. w sprwie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2010 terenu położonego w miejscowościach Wola Rafałowska i Chmielnik.VI/28/201131-3-2011
Uchwała nr XLIII/331/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Chmielnik.XLIII/331/201020-9-2010
Uchwała nr XXXVI/271/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu położonego w miejscowości Błędowa Tyczyńska - Kozielec.XXXVI/271/200926-11-2009

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Chmielniku?

Za prowadzenie rejestru MPZP Chmielnik odpowiada wójt/burmistrz gminy Chmielnik. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Chmielnik nie obowiązuje, to urząd gminy Chmielnik wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Chmielniku została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Chmielnik z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Chmielnik na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Chmielnika. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Chmielnik!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Chmielnik